7.00 – 8.20  Przyjmowanie dzieci do żłobka

 • czas na swobodną zabawę dzieci w kącikach tematycznych,
 •  indywidualne zabawy edukacyjne z opiekunami
 •  czas na realizację własnych pomysłów i fantazji

8.20 – 8.30 Przygotowanie do śniadania

 •  czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej

8.30 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 9.30 Zabawy edukacyjno-rozwojowe kształcące naturalne talenty dzieci.
Realizacja planu pracy żłobka.

 •  zajęcia kształtujące motorykę małą i dużą
 •  zabawy plastyczne,
 •  zajęcia rytmiczne
 •  zabawy logopedyczne, wspomagające naukę prawidłowego mówienia
 •  zabawy paluszkowe, małe formy teatralne
 •  zajęci językowe

9.30 - 10:30 Zabawy swobodne

 •  zabawy ruchowe
 •  zabawy w kącikach zainteresowań (układanki, rysowanki, zabawy konstrukcyjne)
 •  zabawy z opiekunami i rówieśnikami
 •  czas na realizację własnych pomysłów i fantazji

10.30 – 11.30 Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (w razie niepogody w sali)
12.00 – 12.10 Przygotowanie do obiadu

 •  czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej

12.10 – 12.40 Obiad
12.40 – 12.50 Przygotowanie do drzemki

 •  wyciszenie przed snem – czytanie bajek, słuchanie muzyki.

12.50 – 14.30 Czas na sen lub leżakowanie
14.30 – 14.50 Czynności pielęgnacyjne i higieniczne

 •  trening czystości ,nauka korzystania z nocnika i sedesu, wdrażanie elementów higieny osobistej

14.50 – 15.10 Podwieczorek

15.10 – 15.40 Zajęcia tematyczne – rozwijające indywidualne zdolności dzieci (wymiennie
wg harmonogramu na poszczególne dni)

 •  zajęcia językowe
 •  zajęcia plastyczne/techniczne/manualne
 •  gimnastyka itp.

15.40 - 17.00 Zabawy swobodne. Rozchodzenie się dzieci do domu.

 •  zabawy ruchowe
 •  zabawy w kącikach zainteresowań (układanki, rysowanki, zabawy konstrukcyjne)
 •  czas na indywidualne rozmowy rodziców z opiekunami.